Csillagház Kőkúton

Csillagház Kőkúton

A támogatás segítségével Kõkút Község Önkormányzata és a Láthatár Közhasznú Egyesület konzorciumában megvalósuló pályázat keretében képzések, rendezvények valamint foglalkoztatás valósul meg. A pályázat célja a halmozottan hátrányos helyzetû emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának a segítése, a társadalmi kirekesztés megszüntetése, egy egyenrangú településrész kialakulási folyamatának az elindítása. Egy olyan ház létrehozása volt a cél ahol mind a közösségi, oktatási, egészségügyi, képzési és foglalkoztatási hátrányok kezelésével lehet foglalkozni. A képzések keretében kõmûves, valamint kerti munkás OKJ képzések valósulnak meg, különbözõ tréningek, mint például csoportos egészségfejlesztés, önismereti csoportfoglalkozás, tehetséggondozás, meseterápiás csoport. Ezen kívül különbözõ táborok, kirándulások mind gyermekek mind felnõttek számára. Rendezvények keretében Tündérkert kialakítása, Közösségi gyermeknap, Fõzõverseny valamint Tolerancia Kupa valósulnak meg. A projekt megvalósítása során teljesült a kötelezõ tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.